ماشين سازي آقامحمدي ( البرز کلیپ )

02832228714

09123816297

قزوین – شهر صنعتی البرز

بلوار ذکریای رازی – پلاک 51

سورتینگ هوایی مرغ

سورتینگ هوایی مرغ

توضیحات

قابلیت سورت در هر ساعت 5000 قطعه
– دقت توزین 20± گرم
– با ترولی بلبرینگی و قلاب پلاستیکی و ساپورتها تمام استیل