ماشين سازي آقامحمدي ( البرز کلیپ )

02832228714

09123816297

قزوین – شهر صنعتی البرز

بلوار ذکریای رازی – پلاک 51
slide-2feca5b
slide-133da75
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-52779e3
slide-32c0ed3
slide-708b340
slide-a4729f6
slide-6fd131e
slide-b34cc93

کشتارگاه اجداد زربال ساری

سورتینگ هوایی مرغ با قابلیت جدا سازی در 10 رنج وزنی با دقت مثبت ومنفی 10 گرم

دستگاه کلیپس زن که درب نایلون مرغ کشتار شده را با مفتول آلومینیم پلمپ و بسته بندی میکند در سال 1388 به کشتارگاه اجداد زربال ساری تحویل شده و بعد از گذشت 11 سال با کمترین استهلاک در حال کار می باشد

اجرا سال 1399