ماشين سازي آقامحمدي ( البرز کلیپ )

02832228714

09123816297

قزوین – شهر صنعتی البرز

بلوار ذکریای رازی – پلاک 51
slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

کشتارگاه صنعتی بالچین دامغان

خط هوایی حمل مرغ در اطاق سرد در دو طبقه به متراژ 370 متر

مرغ بد از کشتار بدلیل اینکه بوسیله آب با دمای 58 درجه پرکنی میشود، برای خنک شدن و ماندگاری بیشتر تا مرحله ارسال به دست مصرف کننده در داخل اطاقی با دمای مثبت 5 درجه بیش از 35 دقیقه چرخیده و آماده بسته بندی می‌گردد

اجرا سال 1399