ماشين سازي آقامحمدي ( البرز کلیپ )

02832228714

09123816297

قزوین – شهر صنعتی البرز

بلوار ذکریای رازی – پلاک 51
slide-2feca5b
slide-f145459

کشتارگاه صنعتی کیسم لاهیجان

سورتینگ هوایی مرغ که می تواند در ساعت 6500 عدد مرغ در 12 رنج وزنی با دقت 10± گرم جدا سازی کند

اجرا سال 1399