ماشين سازي آقامحمدي ( البرز کلیپ )

02832228714

09123816297

قزوین – شهر صنعتی البرز

بلوار ذکریای رازی – پلاک 51
slide-2feca5b

شرکت تلاش گستر هشتگرد

سورتینگ هوایی با ظرفیت 5000 قطعه در ساعت