ماشين سازي آقامحمدي ( البرز کلیپ )

02832228714

09123816297

قزوین – شهر صنعتی البرز

بلوار ذکریای رازی – پلاک 51
slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

شرکت پیگیر گرگان

خط سورتینگ هوایی با ظرفیت 5000 قطعه مرغ در ساعت